Sammanträdestider, tekniska nämnden

Sammanträdestider 2017

Onsdagen den 18 januari, kl 17.30

Onsdagen den 15 februari, kl 17.30

Onsdagen den 22 mars, kl 17.30

Onsdagen den 19 april, kl 17.30

Onsdagen den 17 maj, kl 17.30

Onsdagen den 7 juni, kl 17.30

Onsdagen den 23 augusti, kl 17.30

Onsdagen den 19 september, kl 17.30

Onsdagen den 18 oktober, kl 17.30

Onsdagen den 15 november, kl 17.30

Onsdagen den 13 december, kl 17.30

Kontakt

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon medborgarcenter: 046-359 75 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se