Sammanträdestider, socialnämnden

Sammanträdestider 2017

Onsdagen den 18 januari, kl 16.30

Onsdagen den 15 februari, kl 16.30

Onsdagen den 15 mars, kl 16.30

Onsdagen den 19 april, kl 16.30

Onsdagen den 17 maj, kl 16.30

Onsdagen den 21 juni, kl 16.30

Onsdagen den 23 augusti, kl 16.30

Onsdagen den 20 september, kl 16.30

Onsdagen den 18 oktober, kl 16.30

Onsdagen den 15 november, kl 16.30

Onsdagen den 13 december, kl 16.30

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
 Brotorget 1, Lund
Telefon växel: 046-359 50 00 
E-post: socialforvaltningen@lund.se