Sammanträdestider, miljönämnden

Sammanträdestider 2017

Torsdagen den 2 februari kl 18.00

Torsdagen den 9 mars kl 18.00

Torsdagen den 6 april kl 18.00

Torsdagen den 11 maj kl 18.00

Torsdagen den 8 juni kl 18.00

Torsdagen den 14 september kl 18.00

Torsdagen den 12 oktober kl 18.00

Torsdagen den 9 november kl 18.00

Torsdagen den 7 december kl 16.00

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se