Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet, medborgarkontor samt kommunövergripande ungdomsfrågor.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: kultur-fritid@lund.se