Sammanträdestider, barn- och skolnämnd Lunds stad

Sammanträdestider 2017

 • Onsdagen den 8 februari, kl 18.00
 • Onsdagen den 15 februari, kl 18.00
 • Onsdagen den 15 mars, kl 18.00
 • Onsdagen den 19 april, kl 18.00
 • Onsdagen den 17 maj*
 • Onsdagen den 21 juni, kl 18.00
 • Onsdagen den 30 augusti*
 • Onsdagen den 20 september, kl 18.00
 • Onsdagen den 11 oktober, kl 18.00
 • Onsdagen den 8 november, kl 18.00
 • Onsdagen den 13 december, kl 18.00

* Utvecklingsdagar för nämnden (ev kortare nämndsmöte)

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se