Barn- och skolnämnd Lunds stad

Barn- och skolnämnd Lunds stad ansvarar för förskole- och grundskoleverksamhet samt skolbarnomsorgen inom Lunds kommun exklusive de östra kommundelarna.

Inom Lunds stad finns Lunds skolors Resurscentrum och särskolan samt specialverksamheter som:

  • natt- och helgomsorg vid Röda Stugan
  • språkförskola
  • förskola för gravt hörselskadade och döva barn
  • allergiförskola
  • förskola för flyktingsbarn.

I genomsnitt finns cirka 6 300 elever på 27 skolor och cirka 3 100 barn på 65 förskolor. I enskild regi finns inom det geografiska området cirka 850 barn samt cirka 700 grundskoleelever.

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 22223 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se