Barn- och skolnämnd Lund öster

Barn- och skolnämnd Lund öster ansvarar för förskolan och grundskolan i den östra delen av Lunds kommun. Verksamheten är organiserad i fyra geografiska områden:

  • Genarp
  • Veberöd
  • Dalby/Torna Hällestad
  • Södra Sandby/Revinge

Verksamheten omfattar tolv grundskolor med fritidshem och fritidsklubbar och 21 förskolor samt 26 familjedaghem. Verksamheten leds av fyra ledningsteam, ett för varje geografiskt område och består av totalt 27 skolledare.

Öppna nämndsmöten för allmänheten

Nämndens sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen att vara med och lyssna! Om det finns sekretessärenden och/eller myndighetsutövning med på agendan så hanteras de allra sist på mötet inom stängda dörrar.

Nämnden upphör 31 december 2017

Barn- och skolnämnd Lund öster upphör 31 december 2017. Ny nämnd, barn- och skolnämnden, tar över 1 januari 2018.

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Adress: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundoster@lund.se

Öppettider: Skolkontoret har vanligtvis öppet klockan 0816 måndag till torsdag, fredag klockan 0815. Övrig tid efter överenskommelse.