Kommunfullmäktige

Här hittar du tid och plats för det närmst kommande sammanträdet för kommunfullmäktige. Vi publicerar här också föredragningslistor, handlingar och protokoll.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se