Kommunfullmäktige

Här hittar du tid och plats för det närmst kommande sammanträdet för kommunfullmäktige. Vi publicerar här också föredragningslistor, handlingar och protokoll.

Du hittar de senaste protkokollen på moten.lund.se

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se