Möten och protokoll

Här finns kommunens protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Även kallelsen till sammanträden publiceras i vissa fall.

Personuppgiftslagen

De publicerade handlingarna har anpassats efter bestämmelserna i personuppgiftslagen och återger därför ibland inte den ordagranna lydelsen av det ursprungliga dokumentet. Begränsningar kan också förekomma med hänsyn till offentlighets- och sekretesslagen. Originalhandlingen kan begäras ut från myndigheten med stöd av offentlighetsprincipen.

Personuppgiftslagen har till syfte att skydda människor så att deras personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter i protokoll och föredragningslistor är respektive nämnd.

Letar du efter protokoll?

Saknar du protokoll från en nämnd så är du välkommen att kontakta respektive nämnds förvaltning via telefon 046-359 50 00 (växel).

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/motenprotokoll