Möten och protokoll

Här hittar du kommunens sammanträdeshandlingar såsom kallelser, protokoll och beslutsunderlag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Om de publicerade handlingarna

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks i samband med behandling av personuppgifter. Eftersom publicerade handlingar behandlas digitalt har de anpassats efter dataskyddsförordningen och kan därför skilja sig något från originaldokumenten. Därutöver kan begränsningar också finnas på grund av offentlighets- och sekretesslagen.

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i protokoll och föredragningslistor är respektive nämnd.

Önskar du ta del av originalhandlingar kan en begäran göras med stöd av offentlighetsprincipen.

Om du vill veta mer om hur Lunds kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer på www.lund.se/gdpr (länk till webbsida).

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/motenprotokoll