Lundaförslaget

Lundaförslaget är ett förslag från dig som medborgare på utveckling eller förändring.

Lundaförslaget innebär att medborgare i Lunds kommun kan lämna ett skriftligt förslag på utveckling eller förändring. När förslaget finns upplagt här på webbplatsen kan andra medborgare gå in och stötta och kommentera förslaget. Om fler än 100 personer stödjer förslaget lämnas det vidare för handläggning och beredning innan beslut tas i respektive nämnd eller i kommunfullmäktige.

Lundaförslaget kommer att prövas under en tvåårsperiod, för att därefter utvärderas. Under denna period ersätter Lundaförslaget kommunens medborgarförslag.

E-tjänst på gång

I slutet av april kommer en e-tjänst att publiceras här på lund.se där du kan lämna dina förslag och stötta och kommentera andras förslag.

Lämna förslag innan e-tjänsten är på plats

Du kan redan nu skicka in förslag som publiceras i en lista längst ner på den här sidan. Mejla ditt förslag till lundaforslaget@lund.se. Kom ihåg att lämna fullständiga kontaktuppgifter och ditt personnummer. Av dina personliga uppgifter är det bara ditt namn som kommer att publiceras på webben.

När e-tjänsten finns på plats kommer ditt förslag att publiceras där istället, och då kan andra kommuninvånare i Lund stötta och kommentera ditt förslag. Om 100 personer stödjer ditt förslag så lämnas det vidare för handläggning och beredning innan beslut tas i respektive nämnd eller i kommunfullmäktige.

Du kan också skicka in förslag via brev till följande adress:

Lundaförslaget 
Lunds kommun, Kommunkontoret
Box 41
221 00 Lund

Vem kan lämna förslag?

Alla som är folkbokförda i Lunds kommun kan lämna förslag, stötta andras förslag och vara med och diskutera förslag.

Du måste ange vem du är, du kan alltså inte att lämna förslag anonymt! Om förslag trots allt lämnas anonymt så kommer de att hanteras som allmänna synpunkter.

Vem kan stötta ett förslag?

Är du folkbokförd i Lunds kommun har du möjlighet att stötta Lundaförslag under 60 dagar. Förslag som efter den tiden inte har fått 100 stöttningar kommer att stängas, men ändå vara synliga här på webbplatsen.

Hur gör jag?

Du måste registrera dig och lämna fullständiga kontaktuppgifter, samt önskemål om hur du vill bli kontaktad för att lämna ett förslag. Det är inte möjligt att lämna förslag och vara anonym. Efter granskning kommer förslaget att publiceras. Granskning och publicering sker under kontorstid.

Efter att ditt förslag har publicerats kan den som är folkbokförd i Lund, efter registrering, stötta och kommentera ditt förslag. Om ditt förslag får 100 stöttningar lämnas det vidare för beredning och politiskt beslut till berörd nämnd eller kommunfullmäktige. Om ditt förslag går vidare så kontaktar vi dig.

Mer information

Har du frågor eller vill ha mer information om Lundaförslaget är du välkommen att ta kontakt med vår demokratiutvecklare.

Namn: Ulrika Dagård, demokratiutvecklare
E-post: ulrika.dagard@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/lundaforslaget