Lämna ett Lundaförslag

Lundaförslaget är en idé eller ett förslag från dig som bor i Lund. Genom att lämna ett Lundaförslag kan du påverka det som är viktigt för dig.

LundaförslagetLundabor, folkbokförda invånare i Lunds kommun, kan alltså lämna ett skriftligt förslag på utveckling eller förändring av kommunens verksamhet.

Du kan rösta på eller lämna kommentarer på inkomna förslag under en period av 60 dagar. Det är en röst per person och förslag som gäller.

Redan inlämnade förslag

Här kan du se en lista över redan inlämnade förslag

Du som är Lundabo, kan rösta på de förslag du stödjer och lämna kommentarer. Du behöver registrera dig för att kommentera ett förslag. Kommentaren granskas i förväg och publiceras inom fem arbetsdagar, med undantag för helger.

Lämna in ett förslag

Lämna in ditt eget Lundaförslag!

  • Ditt förslag ska bestå av en rubrik och en beskrivning av din idé. Försök begränsa ditt förslag till cirka en halv A4-sida (ungefär 2.000 tecken). Du kan bifoga bilder och filer.Tänk på att bifoga alla de dokument och bilder som du vill ha med till ditt förslag när du lämnar förslaget. Det går inte att lämna in dokument eller bilder i efterhand.
  • Du behöver registrera dig för att kunna lämna ett förslag, det vill säga lämna fullständigt namn, adress och personnummer. Det är enbart ditt namn som kommer att publiceras på webben.
  • Förslag som strider mot gällande lagstiftning, kan härledas till enskilda personer eller på annat sätt är kränkande, kommer inte att publiceras.
  • Ditt förslag publiceras så snart det har granskats, senast inom fem arbetsdagar. Om förslaget inte blir godkänt kontaktar vi dig och ger en förklaring till varför. Se fler detaljer i listan över vanliga frågor nedan, punkt fem.

Har du frågor?

Kontakta Medborgarcenter ifall du har frågor om själva e-tjänsten, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Vanliga frågor
7. Vad händer sen?
6. Hur får jag bättre överblick över förslagen på webbsidan?
5. Vad är anledningen till att mitt förslag inte publiceras?
4. Jag har inte tillgång till internet, hur gör jag då?
3. Svenska är inte mitt modersmål, kan jag lämna in mitt förslag på ett annat språk?
2. Inom vilka områden kan jag lämna förslag?
1. Vad är poängen med Lundaförslaget?

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se