Medborgardialog, medborgarstämmor

Under åren 2005-2010 hölls medborgarstämmor och under åren 2011-2013 hölls medborgardialoger runt om i kommunen.

Medborgardialoger

I medborgardialogen gavs Lunds förtroendevalda möjlighet att få höra lundabors syn på gemensamma frågor, och lundabor fick aktuell information. Mötet kunde inte besluta om att åtgärder, men det som kommer fram i medborgardialogen återrapporterades till kommunens olika verksamheter. Medborgarstämmorna genomfördes som informationsmöte i storgrupp och som dialogcafé.

Medborgarstämmor

Till medborgarstämmorna kom förtroendevalda och tjänstemän för att ta emot synpunkter och svara på frågor. Medborgarstämmorna gjorde avståndet mellan medborgare och förtroendevalda kortare och kontakten närmare och rakare. Stämmorna genomfördes som möten, med vald ordförande och sekreterare. Protokoll skrevs och de rekommenderade förslagen och synpunkterna skickades vidare till rätt verksamhet i kommunen.

Kontakt

Demokratiutveckling

Magdalena Titze, projektledare
Telefon:046-359 51 52
E-post:magdalena.titze@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se