Lund i sociala medier

Lunds kommun använder några av de vanliga kanalerna inom sociala medier för att kunna kommunicera och föra en dialog med våra invånare och andra intresserade människor. De sociala medierna ska fungera som ett komplement till vår hemsida.

Tänk på att innehållet i våra kanaler är allmän handling

Vi vill uppmärksamma dig på att allt som publiceras i våra kanaler i sociala medier är allmän handling och att vi inte hanterar enskilda handlingar, så som personärenden i dem. Tänk på att inte lägga ut känslig information, till exempel personuppgifter eller känsligt material (sekretess). Tänk också på att inte lägga ut fotografier eller film på människor utan tillåtelse och att inte publicera reklam för till exempel produkter. Lunds kommun förbehåller sig rätten att plocka bort inlägg och vi anmäler till polis om brottsligt material skulle förekomma.

Nedan hittar du de aktiviteter i sociala medier som drivs av Lunds kommun. Har du frågor om Lunds kommuns sociala mediekanaler, kontakta kommunikationsavdelningen. 

Kontakta oss

För mer information, kontakta kommunkontoret.

E-post: socialamedier@lund.se

Kommunens kanaler i sociala medier

Kommungemensamma sidor

Kultur, fritid och arbete

Miljö och natur

Skolor och förskolor

Övriga aktiviteter

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/socialamedier