Lund i sociala medier

Lunds kommun använder också sociala medier för att kunna kommunicera och föra en dialog med dig som medborgare. De sociala medierna ska fungera som ett komplement till vår hemsida lund.se. Här hittar du de sociala mediekanaler som drivs av Lunds kommun.

Allmän handling

Tänk på att innehållet i våra kanaler är allmän handling.

Vi vill uppmärksamma dig på att allt som publiceras i våra kanaler i sociala medier är allmän handling och att vi inte hanterar enskilda handlingar, så som personärenden i dem. Tänk på att inte lägga ut känslig information, till exempel personuppgifter eller känsligt material (sekretess).

Tänk också på att inte lägga ut fotografier eller film på människor utan tillåtelse och att inte publicera reklam för till exempel produkter. Lunds kommun förbehåller sig rätten att plocka bort inlägg och vi anmäler till polis om brottsligt material skulle förekomma.

Kontakta oss

Har du frågor om Lunds kommuns sociala mediekanaler, kontakta enheten för strategisk kommuniktion.

E-post: socialamedier@lund.se

Kommunens kanaler i sociala medier

Kommungemensamma sidor

Kultur, fritid och arbete

Miljö och natur

Skolor och förskolor

Övriga aktiviteter

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/socialamedier

Kontakt

Demokratiutveckling

Magdalena Titze, projektledare
Telefon:046-359 51 52
E-post:magdalena.titze@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se