Dialog och synpunkter

Din största möjlighet att vara med och påverka i samhället är genom att nyttja din rösträtt vart fjärde år. Du är alltid välkommen att ta kontakt med politikerna och med våra verksamheter för att diskutera och lämna synpunkter.

Jag vill felanmäla

Vill du anmäla fel som gäller gator, trafik och idrottsanläggningar?

Gå vidare till e-tjänsten för felanmälan (öppnas i nytt fönster)

Vill du felanmäla en kommunal fastighet?

> Gå vidare till felanmäl hos Lundafastigheter (länk till felanmälningssystemet, öppnas i nytt fönster)

Jag har synpunkter/klagomål

Vill du lämna synpunkter om den service eller de tjänster som Lunds kommun erbjuder eller vill du lämna klagomål?

För oss i kommunen är det viktigt att få reda på hur vår service fungerar. Detta ger oss möjligheter att rätta till misstag och utveckla vår verksamhet. Vi behöver också få reda på om du tycker att vår service kan förbättras. Med din medverkan och dina synpunkter får vi möjlighet att utveckla och förbättra vår verksamhet. Det är därför viktigt för oss att du hör av dig om du ät missnöjd, nöjd eller har allmänna synpunkter.

Klagomålshantering ersätter inte överklagande av myndighetsbeslut.

Gå vidare till e-tjänsten för synpunkter

Jag vill lämna ett förslag

Lundaförslaget innebär att medborgare kan lämna ett skriftligt förslag på utveckling eller förändring. När förslaget finns upplagt här på webbplatsen kan andra medborgare gå in och stötta och kommentera förslaget. Om fler än 100 personer stödjer förslaget lämnas det vidare för handläggning och beredning innan beslut tas i respektive nämnd eller i kommunfullmäktige.

Lundaförslaget prövas under en tvåårsperiod för att sedan utvärderas. Under denna tidsperiod ersätter Lundaförslaget kommunens medborgarförslag.

Jag vill vet mer om Lundaförslaget!

Vad händer sedan?

Via formuläret skickas dina synpunkter/klagomål till respektive förvaltning och efter diareföring skickas det vidare, för åtgärd och svar, till den/de som är ansvarig för ärendet.

Får jag svar?

Ja, du ska få svar inom tio arbetsdagar under förutsättning att du anger namn, adress och telefon (e-post). Vill du vara anonym får du inget svar. Behövs det mer än tio arbetsdagar för att ge svar ska du informeras om fördröjningen.

Jag vill något annat...

För alla andra typer av ärenden hänvisar vi till kommunens medborgarcenter:

Telefon: 046-359 75 00
E-post: lunds.kommun@lund.se