Allmänna val

De allmänna valen är sammanlagt fyra: val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige (det vill säga fullmäktige i Region Skåne), val till kommunfullmäktige (i Lunds kommun) och val till Europaparlamentet.

Valet till Europaparlamentet 26 maj 2019

Den 26 maj 2019 är det val till Europaparlamentet. Sverige ska välja 21 parlamentariker som ska representera Sverige. Idag sitter 751 ledamöter i Europaparlamentet från EU:s 28 medlemsländer. Idag har Sverige 20 Europaparlamentariker från nio partier. De beslutar bl.a. om EU:s budget och stiftar lagar. 

Rösta i valet till Europaparlamentet

Den 26 maj kan du rösta i din vallokal. På röstkortet kan du läsa vilken lokal det är. Observera att det kan vara en annan lokal än den som användes vid valet den 9 september. Du behöver ha med dig en giltig ID-handling. 

Valmyndigheten skickar ett röstkort till alla röstberättigade i Sverige. Du ska ha fått röstkortet senast den 8 maj.

Vid detta val ska valsedlarna avskärmas från insyn.

Valet till riksdagen

Valet till riksdagen avser de ledamöter som representerar oss medborgare där. Riksdagen, som består av 349 ledamöter, är den högsta beslutande församlingen i landet.

Valet till Region Skåne

Valet till fullmäktige i Region Skåne avser de ledamöter som representerar oss medborgare i Region Skåne.

Valet i din kommun, Lund

Valet till kommunfullmäktige avser de sammanlagt 65 ledamöterna som representerar oss Lundabor där.

Ansvar för genomförande av valen

I varje kommun ansvarar valnämnden för valets genomförande.

Det kommer finnas flera möjligheter att rösta:

  • Röstning på valdagen i vallokalen
  • Förtidsröstning
  • Röstning i utlandet
  • Röstning med bud

Mer information

Mer information om vårt valsystem i Sverige hittar du på Valmyndighetens webbsidor, www.val.se

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/val