Aktuella beslut i korthet

Här publiceras referat efter kommunens nämndsmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Fullständiga protkoll och möteshandlingar finns här.

Följ denna nyhetslista via RSS

Januari

2020-01-09

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i januari 2020

Extra pengar för oförändrad skolpeng, avtal för att genomföra Västerbro och handlingsplan för bredband. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på årets första sammanträde den 9 januari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-01-09

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut januari 2020

Nämnden fastställde förslaget till viljeinriktning för lokalplan 2019-2025, vilket innebär att ett antal styrande faktorer lagts fast för den fortsatta lokalplaneringen. Viljeinriktningen utgör grunden för hur uppdateringen av den gällande lokalplanen genomförs. Den reviderade lokalplanen, som ska gälla för de kommande fem åren, ska behandlas av nämnden på sammanträdet i februari.