Aktuella beslut i korthet

Här hittar du en summering av aktuella beslut från kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

Fullständiga protkoll och möteshandlingar finns här.

Följ denna nyhetslista via RSS

November

2019-11-06

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i november 2019

Nya mål för kommunfullmäktige, revidering av energiplanen och inrättande av Lunds kommuns näringlivspris. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 6 november 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Oktober

2019-10-17

Tekniska nämnden – aktuella beslut oktober 2019

Tekniska nämnden behandlade en skrivelse med frågor från Genarps byalag och ett Lundaförslag. Utöver dessa ärenden, se nedan, tog nämnden beslut om markförsäljningar samt att teckna exploateringsavtal inför byggen på bland annat Norra Fäladen, Brunnshög och Ideon/Medicon Village. Nämnden tog även beslut om återremiss, vilket innebär att ärendet återkommer på ett senare möte, i ett ärende som gäller Torna Hällestads Samfällighetsförening.

2019-10-02

Kommunstyrelsen aktuella beslut i oktober 2019

Utvecklingsplan för Skrylle, delårsrapport för Lunds kommun och operatör för Stadshallen. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 2 oktober 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

September

2019-09-05

Kommunstyrelsen aktuella beslut i september 2019

Ställningstagande kring Hedda Anderssongymnasiets lokalisering, aktualisering av Lunds översiktsplan och fastighetsutveckling i Södra Sandby. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på sammanträdet i september. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Augusti

2019-08-15

Kommunstyrelsen aktuella beslut i augusti 2019

Teater Sagohuset får nya lokaler för sin barnteaterverksamhet och ett pris för frivilliga samhällsarbetare i kommunen införs. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 14 augusti 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Maj

2019-05-23

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i maj 2019

Ekonomi- och verksamhetsplan med budgetförslag och en ny teknisk direktör. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på mötet den 22 maj 2019. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

2019-05-02

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i maj 2019

Delårsrapport, utvecklingsstöd för idrottsprofiler och fastställande av beredskapszon. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i maj. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

April

2019-04-04

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i april 2019

Framtidsplan för Skrylle, överenskommelse med Staffanstorp och checksystem för musikundervisning. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i april. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Mars

2019-03-07

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i mars 2019

Trygghetsskapande åtgärder, renhållningstaxa och årsredovisning för 2018. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Februari

2019-02-07

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i februari 2019

Märk-DNA, ny hall för gymnastik och reviderade riktlinjer för offentlig konst. Det var en del av ärendena som kommunstyrelsen beslutade om i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena. Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun finns sedan den 1 februari 2019 tillgängliga på www.lund.se/handlingar

Januari

2019-01-10

Kommunstyrelsen - aktuella beslut januari 2019

Kommunen inför musikcheck, pengar till BoPoolen och samarbetsavtal med Nyföretagarcentrum. Det var några av besluten som fattades under kommunstyrelsens första möte 2019.