Aktuella beslut i korthet

Här publiceras referat efter kommunens nämndsmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Fullständiga protkoll och möteshandlingar finns här.

Följ denna nyhetslista via RSS

Mars

2020-03-26

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i mars 2020

Nämndsmöten på distans, beslut om åtgärdspaket för företagare och föreningar och fördelning av välfärdsmiljonerna. Det var några av ärendena som kommunfullmäktige fattade beslut om på det extrainsatta sammanträdet i kommunstyrelsen den 26 mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-03-26

Kommunstyrelsen- aktuella beslut 26 mars 2020

Nämndsmöten på distans, beslut om åtgärdspaket för företagare och föreningar och reserverade medel för hanteringen av coronaviruset covid-19. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på det extrainsatta sammanträdet i kommunstyrelsen den 26 mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-03-25

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i mars 2020

Preliminärt fastställande av elevplatser årskurs 1 i gymnasieskolan läsåret 2020/21. Det var ett av ärendena som togs upp på utbildningsnämndens sammanträde i mars.

2020-03-20

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i mars 2020

Den justerade detaljplanen för Heddagymnasiet är nu antagen. Byggnadsnämnden har också beslutat om att undersöka hur det kan byggas fler bostäder i centrala Genarp och om det är möjligt för fler nya verksamheter i södra Lund. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i mars. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-03-18

Renhållningsstyrelsen - aktuella beslut mars 2020

Uppföljning av Grönt kort på återvinningscentralen Genarp samt fordonsinvesteringar för 2021 var några av de ärenden som renhållningsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 17 mars.

2020-03-13

Socialnämnden – aktuella beslut i mars 2020

Handlingsplanen för att förebygga och motverka hemlöshet är ett av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 11 mars. Här kan du läsa en sammanfattning av detta ärende.

2020-03-13

Barn- och skolnämnden- aktuella beslut i mars

Lokalplan för 2020-2025, uppföljning av skolfrånvaro och ett lundaförslag om margarin på förskolor och skolor. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 12 mars. Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

2020-03-04

Kommunstyrelsen - aktuella beslut i mars 2020

Fördelning av välfärdsmiljonerna och parkeringsövervakningen i Lund samlas i en organisation. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 4 mars. Här kan du läsa ett urval av sammanträdets beslut.

Februari

2020-02-28

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i korthet februari 2020

Ett nytt kommunalråd, en ny station på Klostergården och en ny plan för trygghet och säkerhet. Det var några av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om på årets första sammanträde i kommunfullmäktige.

2020-02-20

Socialnämnden – aktuella beslut i februari 2020

Årsanalysen, tillsynsplanen, stängning av Systembolaget den 30 april och en återremiss av nytt upplägg för kommunal feriepraktik är några av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 19 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2020-02-20

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut i februari 2020

Årsanalys 2019, Kommunrevisionens granskning kring arbetsmiljö och sjukfrånvaro samt remiss i ärende angående anställningsgaranti för de som utbildar sig till undersköterskor. Det är några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 12 februari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa.

2020-02-19

Renhållningsstyrelsen – aktuella beslut februari 2020

Årsanalysen för 2019 var ett av de ärenden som renhållningsstyrelsen behandlade på sitt sammanträde den 18 februari.

2020-02-14

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut i februari 2020

Årsanalys för barn- och skolnämnden 2019, patientsäkerhetsberättelser från elevhälsan samt uppföljning av arbetet mot kränkande behandling under höstterminen 2019. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 13 februari.

2020-02-14

Utbildningsnämnden – aktuella beslut i februari 2020

Patientsäkerhetsberättelse och årsanalys för 2019, uppföljning av extern vuxenutbildning. Det var några av ärendena som togs upp på utbildningsnämndens sammanträde i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-02-14

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i februari 2020

Förslaget på hur Brunnshögs entré kan utformas ska skickas ut på samråd. Byggnadsnämnden antog också den detaljplan som gör det möjligt att bygga ett vårdboende och andra bostäder på Linero. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-02-13

Tekniska nämnden - aktuella beslut i februari 2020

Ett Lundaförslag för Dalby, en planerad cykelväg Stångby-Håstad, en ny cirkulationsplats på Brunnshög och mer samarbete med företag som hyr ut elskotrar var några av de ärenden som behandlades på tekniska nämndens möte den 12 februari. Dessutom blickade nämnden bakåt och godkände årsanalysen för 2019.

2020-02-04

Kommunstyrelsen- Aktuella beslut i februari 2020

Avtal om genomförandet av Klostergårdens station, bildandet av en trygghetskommission och utökad samverkan för att förebygga och förhindra organiserad brottslighet. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om den 4 februari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

Januari

2020-01-30

Kommunfullmäktige- aktuella beslut i januari 2020

Ett grönprogram för Lund, program för styrning och revidering av Lunds energiplan. Det var några av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om på årets första sammanträde i kommunfullmäktige.

2020-01-24

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut januari 2020

Verksamhetsplan och internbudget, reglemente för nämnden och en motion om anställningsgaranti för barnskötare. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 23 januari.

2020-01-24

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i januari 2020

Trädfällning utan marklov resulterade i sanktionsavgift, två nya gatunamn i Lund och justering av detaljplanen för Hedda Andersson. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i januari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-01-23

Socialnämnden – aktuella beslut i januari 2020

Sommarpraktik och kartläggning av hemlöshet är ett par av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 22 januari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2020-01-23

Tekniska nämnden - aktuella beslut i januari 2020

Tekniska nämnden den 22 januari beslutade bland annat att förlänga avtalet för färdtjänsten, att sälja mark på Råbylund och att utreda om kommunen kan köpa mark i Vombs fure. Nämnden tog även beslut om att avslå ett förslag om lekplats i Björnstorp.

2020-01-09

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i januari 2020

Extra pengar för oförändrad skolpeng, avtal för att genomföra Västerbro och handlingsplan för bredband. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på årets första sammanträde den 9 januari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-01-09

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut januari 2020

Nämnden fastställde förslaget till viljeinriktning för lokalplan 2019-2025, vilket innebär att ett antal styrande faktorer lagts fast för den fortsatta lokalplaneringen. Viljeinriktningen utgör grunden för hur uppdateringen av den gällande lokalplanen genomförs. Den reviderade lokalplanen, som ska gälla för de kommande fem åren, ska behandlas av nämnden på sammanträdet i februari.