Aktuella beslut i korthet

Här publiceras referat efter kommunens nämndsmöten. Referaten innehåller endast ett begränsat urval av ärendena. Fullständigt protokoll publiceras när det blivit justerat.

Fullständiga protkoll och möteshandlingar finns här.

Följ denna nyhetslista via RSS

Januari

2020-01-24

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut januari 2020

Verksamhetsplan och internbudget, reglemente för nämnden och en motion om anställningsgaranti för barnskötare. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 23 januari.

2020-01-24

Byggnadsnämnden – aktuella beslut i januari 2020

Trädfällning utan marklov resulterade i sanktionsavgift, två nya gatunamn i Lund och justering av detaljplanen för Hedda Andersson. Det var några av ärendena som byggnadsnämnden fattade beslut om på sammanträdet i januari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-01-23

Socialnämnden – aktuella beslut i januari 2020

Sommarpraktik och kartläggning av hemlöshet är ett par av de ärenden som socialnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 22 januari. Här kan du läsa en sammanfattning av dessa ärenden.

2020-01-23

Tekniska nämnden - aktuella beslut i januari 2020

Tekniska nämnden den 22 januari beslutade bland annat att förlänga avtalet för färdtjänsten, att sälja mark på Råbylund och att utreda om kommunen kan köpa mark i Vombs fure. Nämnden tog även beslut om att avslå ett förslag om lekplats i Björnstorp.

2020-01-09

Kommunstyrelsen- aktuella beslut i januari 2020

Extra pengar för oförändrad skolpeng, avtal för att genomföra Västerbro och handlingsplan för bredband. Det var några av ärendena som kommunstyrelsen fattade beslut om på årets första sammanträde den 9 januari. Här kan du läsa ett urval av ärendena.

2020-01-09

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut januari 2020

Nämnden fastställde förslaget till viljeinriktning för lokalplan 2019-2025, vilket innebär att ett antal styrande faktorer lagts fast för den fortsatta lokalplaneringen. Viljeinriktningen utgör grunden för hur uppdateringen av den gällande lokalplanen genomförs. Den reviderade lokalplanen, som ska gälla för de kommande fem åren, ska behandlas av nämnden på sammanträdet i februari.