Anslag/Bevis Miljönämndens sammanträde 2020-01-29

Miljönämndens sammanträde 2020-01-29

Organ

Miljönämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-29

Paragrafer

§1-16

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-01-31

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-02-24

Förvaringsplats för anslag/bevis

Miljöförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Anna Kristensen

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se