Anslag/Bevis Barn- och skolnämden 2020-01-23

Barn- och skolnämden 2020-01-23

Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2020-01-23

Paragrafer

§§ 3-16

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-01-31

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-02-24

Förvaringsplats för anslag/bevis

Skolkontoret, Stora Södergatan 47

Sekreterare

Britta Fremling

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se