Anslag/Bevis:Socialnämndens myndighetsutskott 2019-09-09

Socialnämndens myndighetsutskott 2019-09-09

Organ

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-09

Paragrafer

§ 527-545

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-09-10

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-10-02

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se