Anslag/bevis: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-03-25

Organ

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-25

Paragrafer

§ 14-18

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-03-27

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-04-20

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Sekreterare

Helena Falk

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se