Anslag/bevis: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2019-11-27

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2019-11-27

Organ

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Paragrafer

§62-77

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-12-03

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-12-26

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10A, Lund

Sekreterare

Anne Kammenhed

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se