Anslag/Bevis: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2019-10-09

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2019-10-09

Organ

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-10-09

Paragrafer

§53-61

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-10-11

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-11-04

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10A, Lund

Sekreterare

Helena Falk

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se