Anslag/bevis: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2019-08-28

Anslag/bevis: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2019-08-28

Organ
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-08-28

Paragrafer
§40-52

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)
2019-08-30

Datum då anslag/bevis tas ned
2019-09-23

Förvaringsplats för anslag/bevis
Bangatan 10 A LUND

Sekreterare
Helena Falk

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se