Anslag/bevis: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2019-06-04

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2019-06-04

Organ

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-04

Paragrafer

§32-39

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-06-05

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-06-27

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10A, LUND

Sekreterare

Helena Falk

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se