Anslag/bevis: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2018-11-21

Anslag/bevis: Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott, 2018-11-21

Organ

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-11-21

Paragrafer

§ 58-86

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2018-11-29

Datum då anslag/bevis tas ned

2018-12-21

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsnämnden, Bangatan 10 A, Lund

Sekreterare

Anne Jüriado kammenhed

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se