Anslag/Bevis: Vård- och omsorgsnämnden 2020-03-11

Vård- och omsorgsnämnden 2020-03-11

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-11

Paragrafer

§ 15-23

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-03-23

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-04-14

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10A, Lund

Sekreterare

Helena Falk

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se