Anslag/bevis: Vård- och omsorgsnämnden, 2019-10-23

Vård- och omsorgsnämnden, 2019-10-23

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Paragrafer

§94-109

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-11-01

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-11-25

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10A, Lund

Sekreterare

Helena Falk

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se