Anslag/bevis: Vård- och omsorgsnämnden, 2019-06-19

Vård- och omsorgsnämnden, 2019-06-19

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragrafer

§61-74

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-06-28

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-07-22

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Sekreterare

Helena Falk

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se