Anslag/Bevis: Vård- och omsorgsnämnden, 2019-01-23 Protokoll

Vård- och omsorgsnämnden, 2019-01-23 Protokoll

Organ

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Paragrafer

§ 1-11

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-02-04

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-02-26

Förvaringsplats för anslag/bevis

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, LUND

Sekreterare

Helena Falk

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se