Anslag/Bevis: Valnämndens sammanträde 29 januari 2019

Valnämndens sammanträde 29 januari 2019

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-29

Paragrafer

§ 1-9

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-02-07

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-03-01

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare

Lise-Lotte Liedberg

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se