Anslag/bevis: Valnämnden, 2019-09-24

Valnämnden, 2019-09-24

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Paragrafer

§30-34

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-10-08

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-10-30

Förvaringsplats för anslag/bevis

Kommunkontoret, Bruksgatan 22, Lund

Sekreterare

Lise-Lotte Wennberg Liedberg

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se