Anslag/bevis: Utbildningsnämnden, 2019-01-24

Anslag/bevis: Utbildningsnämnden, 2019-01-24

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-24
Paragrafer

§1-12
Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-01-29
Datum då anslag/bevis tas ned

2019-02-20
Förvaringsplats för anslag/bevis

Utbildningskansliet
Sekreterare

Stewe Löfberg

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se