Anslag/bevis: Upphandlingsutskottet, 2019-08-20

Anslag/bevis: Upphandlingsutskottet, 2019-08-20

Organ
Upphandlingsutskottet

Sammanträdesdatum
2019-08-20

Paragrafer
§22-28

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)
2019-09-03

Datum då anslag/bevis tas ned
2019-09-25

Förvaringsplats för anslag/bevis
Kommunkontoret, Bruksgatan 22

Sekreterare
Daniella Ivkovic

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se