Tekniska nämnden, 2019-11-20

Anslag/Bevis: Tekniska nämnden, 2019-11-20

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Paragrafer

§ 270-299

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-12-03

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-12-25

Förvaringsplats för anslag/bevis

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lunds kommun

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se