Anslag/Bevis: Tekniska nämnden 2019-10-16

Tekniska nämnden 2019-10-16

Anslag/Bevis: Tekniska nämnden 2019-10-16

 

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-16

Paragrafer

§§ 244-266

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-10-31

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-11-22

Förvaringsplats för anslag/bevis

Tekniska förvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Monica Gonzalez Perez

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se