Anslag/Bevis Socialnämndens myndighetsutskott 2020-02-03

Anslag/Bevis Socialnämndens myndighetsutskott

Organ

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-02-03

Paragrafer

§ 61-77 

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-02-04

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-02-24

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se