Anslag/Bevis: Socialnämndens myndighetsutskott, 2020-01-13

Anslag/Bevis: Socialnämndens myndighetsutskott, 2020-01-13

Organ

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-13

Paragrafer

§6-32

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-01-14

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-02-04

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se