Socialnämndens myndighetsutskott, 2020-01-02

Anslag/bevis: Socialnämndens myndighetsutskott, 2020-01-02

Organ

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-01-02

Paragrafer

§1-4

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-01-03

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-01-24

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se