Anslag/bevis: Socialnämndens myndighetsutskott, 2019-09-30

Socialnämndens myndighetsutskott, 2019-09-30

Organ

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-30

Paragrafer

§574-592

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-10-01

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-10-23

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se