Anslag/Bevis: Socialnämndens myndighetsutskott 2019-09-02

Socialnämndens myndighetsutskott 2019-09-02

Organ

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-02

Paragrafer

§ 510-523

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-09-03

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-09-25

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se