Anslag/bevis: Socialnämndens myndighetsutskott, 2019-08-05

Anslag/bevis: Socialnämndens myndighetsutskott, 2019-08-05

Organ
Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-08-05

Paragrafer
§465-493

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)
2019-08-06

Datum då anslag/bevis tas ned
2019-08-28

Förvaringsplats för anslag/bevis
Socialförvaltningen, Brotorget 1

Sekreterare
Boel Hansson

 

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se