Anslag/bevis: Socialnämndens myndighetsutskott, 2019-07-08

Anslag/bevis: Socialnämndens myndighetsutskott, 2019-07-08

Organ
Socialnämnden

Sammanträdesdatum
2019-07-08

Paragrafer
§396-430

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)
2019-07-09

Datum då anslag/bevis tas ned
2019-07-31

Förvaringsplats för anslag/bevis
Socialförvaltningen, Brotorget 1 Lund

Sekreterare
Sophie Geelmuyden

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se