Anslag/Bevis: Socialnämndens myndighetsutskott, 2019-06-10

Socialnämndens myndighetsutskott, 2019-06-10

Organ

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-06-10

Paragrafer

§339-355

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-06-11

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-07-03

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Sekreterare

Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se