Anslag/bevis: Socialnämndens myndighetsutskott, 2019-05-27

Anslag/bevis: Socialnämndens myndighetsutskott, 2019-05-27

Organ
Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum
2019-05-27

Paragrafer
§304-323

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)
2019-05-28

Datum då anslag/bevis tas ned
2019-06-19

Förvaringsplats för anslag/bevis
Socialförvaltningen, Brotorget 1

Sekreterare
Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se