Anslag/bevis: Socialnämndens myndighetsutskott, 2019-01-10

Socialnämndens myndighetsutskott, 2019-01-10

Organ

Socialnämndens myndighetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-01-10

Paragrafer

§ 5

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-01-11

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-02-01

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Kontakt

Kommunkontoret

Lisa Gunnefur

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon: 046-359 59 61
E-post: Lisa.gunnefur@lund.se