Anslag/Bevis: Socialnämndens Myndighetsutskott 2019-01-03

Socialnämndens Myndighetsutskott 2019-01-03

Organ

Socialnämndens Myndighetsutskott 2019-01-03

Sammanträdesdatum

2019-01-03

Paragrafer

§§ 1-4

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-01-04

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-01-25

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Lisa Gunnefur

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon: 046-359 59 61
E-post: Lisa.gunnefur@lund.se