Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-03-11

Anslag/bevis: Socialnämnden 2020-03-11

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-11

Paragrafer

§ 41-52

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2020-03-17

Datum då anslag/bevis tas ned

2020-04-07

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Brotorget 1

Sekreterare

Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se