Anslag/bevis: Socialnämnden, 2019-06-19

Socialnämnden, 2019-06-19

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-19

Paragrafer

§106-124

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-06-25

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-07-17

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se