Anslag/bevis: Socialnämnden, 2019-01-23

Socialnämnden, 2019-01-23

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Paragrafer

§4-43

Datum då anslag/bevis sätts upp (annonseras)

2019-01-29

Datum då anslag/bevis tas ned

2019-02-20

Förvaringsplats för anslag/bevis

Socialförvaltningen, Kristallen, Brotorget 1, Lund

Sekreterare

Boel Hansson

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se